• အမှတ် (၉၆) Zhenban လမ်း၊ ဝူယန်ကျေးရွာ၊ Lijia မြို့၊ Wujin ခရိုင်၊ Changzhou မြို့၊ Jiangsu ပြည်နယ်၊
  • (86) 13961406388
  • aoyuan@czayfj.com

ဇာထည်

-qttaImRR3O4kwuhusr0sQ

A1651 နိုင်လွန်, လဲမှို့

nAXFD1jdQTeCU8H72Nn9mg

A1637 နိုင်လွန်

mIVrehrtSPmF4VU4MmB0zg

L1674 နိုင်လွန်၊ တောက်ပသောရောင်ခြည်၊ မှိုင်းခရိုင်

-NZOlCfVSg-spZoMUNHVWg

A1648 နိုင်လွန်၊ Rayon ချည်ထားသောကြိုး၊ ရောင်စုံရွှေချည်မျှင်ကြိုး

wr7XqZ4uQFelbPlh89mHiw

L16120 လဲမှို့

A1664 နိုင်လွန်၊ Rayon သည်ချည်၊ ချည်

L1699 နိုင်လွန်, ဝါဂွမ်း

A1630 နိုင်လွန်, spandex နှင့် rayon

Y1657 Polyester

1672 နိုင်လွန်

A16116 နိုင်လွန်, လဲမှို့

A1595 နိုင်လွန်, Polyester နှင့်ဝါဂွမ်း

A1650 နိုင်လွန်၊ Polyesterplied ချည်၊ ချည်

A1650 နိုင်လွန်၊ Polyesterplied ချည်၊ ချည်

A1603 နိုင်လွန်၊ လဲမှို့၊

A1678 နိုင်လွန်, Polyester

A1625 နိုင်လွန်, လဲမှို့

A1642 နိုင်လွန်၊ လဲမှို့၊

A1643 နိုင်လွန်, လဲမှို့

A1652 နိုင်လွန်, လဲမှို့

A1650 နိုင်လွန်၊ ချည်၊ ချည်မျှင်

A1633 နိုင်လွန်, Spandex

A1631 နိုင်လွန်၊ လဲမှို့၊

A1656 နိုင်လွန်, Spandex

A1650 နိုင်လွန်၊ Polyesterplied ချည်၊ ချည်

A1650 နိုင်လွန်၊ Polyesterplied ချည်၊ ချည်

A1603 နိုင်လွန်၊ လဲမှို့၊

A1678 နိုင်လွန်, Polyester

A1625 နိုင်လွန်, လဲမှို့

A1642 နိုင်လွန်၊ လဲမှို့၊

A1643 နိုင်လွန်, လဲမှို့

A1652 နိုင်လွန်, လဲမှို့

A1650 နိုင်လွန်၊ ချည်၊ ချည်မျှင်

A1633 နိုင်လွန်, Spandex

A1631 နိုင်လွန်၊ လဲမှို့၊

A1656 နိုင်လွန်, Spandex

A1656 နိုင်လွန်, Spandex

Y1624 Polyester

S1708 နိုင်လွန်, လဲမှို့, Spandex

S1611- အသေးစား, brocade ဝါဂွမ်း

A1795 နိုင်လွန်, လဲမှို့, Rayon ကြိုး plied

L1745 Polyester နှင့် spandex

L1773 Polyester, Chenille

L1729 နိုင်လွန်၊ လဲမှို့၊

L1735 နိုင်လွန်

A1723 နိုင်လွန်, Rayon ကြိုး plied

L1620 Polyester

L1748-1 နိုင်လွန်, Polyester, လဲမှို့

L1736 နိုင်လွန်, လဲမှို့

A1764 နိုင်လွန်, Spandex

A1777 နိုင်လွန်, လဲမှို့, Viscose plied ချည်

A1788 နိုင်လွန်, နိုင်လွန် bourdonette

L1708 နိုင်လွန်

Y18009 Polyester

L18018 Polyester, Chenille

A18017 နိုင်လွန်၊ လဲမှို့၊ နိုင်လွန်သည်ချည်မျှင်ဖြစ်သည်

L1704 နိုင်လွန်, လဲမှို့

A1754 နိုင်လွန်

S1759 နိုင်လွန်, Spandex

A1758 နိုင်လွန်၊ Viscose ကြိုးချည်များ၊ ဖန်မျှင်အမျှင်၊ ချည်၊

A18002 နိုင်လွန်, Viscose

A18030 နိုင်လွန်၊ လဲမှို့၊ Polyester နှင့်ဝါဂွမ်း

A18019 နိုင်လွန်၊ လဲမှို့၊ ဗီစကို့စ

A18019 နိုင်လွန်၊ လဲမှို့၊ ဗီစကို့စ

A18004 နိုင်လွန်, Viscose

A18021 နိုင်လွန်

A18001 နိုင်လွန်၊ လဲမှို့၊

A18031 နိုင်လွန်၊ လဲမှို့၊ Polyester နှင့်ဝါနှင့် Rayon

A18006 နိုင်လွန်, လဲမှို့

A18005 နိုင်လွန်, လဲမှို့

L18023 Polyester, Chenille

Y18025 Polyester

Y18025 Polyeste